Om FöräldraFörstarkning

FöräldraFörstärkning erbjuder hushållsnära tjänster i form av Privat barnskötare - Regelbundna uppdrag, Privat barnskötare - Enstaka tillfällen och Läxläsning.

Företaget startade sin verksamhet 2007 och verkar i Lund och Malmö med omnejd. Hösten 2010 utökade FöräldraFörstärkning sin verksamhet med läxläsning, studiehjälp för skolbarn och gymnasieelever.


Vår ambition är att våra familjer och föräldraförstärkare ska välja att stanna kvar hos oss på längre sikt. Efter att ha varit igång under flera år så vågar vi påstå att vi lever upp till vår ambition. En del av förklaringen är att vi har ett unikt engagemang i såväl våra familjer som föräldraförstärkare, vi är noggranna med uppföljning och att ge stöd och feedback.

Christina Olsson, Kundansvarig

– Som kundansvarig på FöräldraFörstärkning har jag ett stort ansvar. Det är viktigt att lära känna våra familjer väl och ge dem sitt fulla engagemang.
– Vi har hela tiden våra familjers önskningar och behov i fokus, de ska känna att vi håller vad vi lovar och att vi ger dem det de är i behov av – och helst lite till.

Jessica Knutsmark, Personalansvarig

– FöräldraFörstärkning är det största barnvaktföretaget i Lund/Malmö, mycket tack vare att vi satsar på våra föräldraförstärkare genom utbildning, handledning och uppföljning. Rekrytering av de rätta föräldraförstärkarna och matchning till en familj är nyckeln för att lyckas.
– Det viktigaste i relationen med våra föräldraförstärkare är att ha en öppen dialog och finnas nära till hands. Vi hjälper våra föräldraförstärkare att lyckas med sina uppdrag. Vi återkopplar på ett sätt som sporrar till nya framgångar.

Det övergripande syftet är att tillhandahålla tjänster och service av högsta möjliga kvalitet till våra familjer. För att lyckas måste var och en av oss ha både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift. Vi vill att varje medarbetare ska ha ett personligt engagemang och känna stolthet för sitt arbete. Vi ska utvecklas tillsammans. Läs gärna vår Värdegrund.


Varmt välkommen till FöräldraFörstärkning, din förstärkare i vardagen!